Last Updated:

Zİna Yapmanın Cezası ve Azabı Nedir?

İslam Dini'ne göre Allah'ın yasak kılmış olduğu fiillerin iki farklı cezasından bahsedebiliriz. Birincisi had cezası olarak isimlendirilen ve dünyada hukuki olarak uygulanması gereken cezalardır. İkincisi ise ahirette Allah tarafından kişiye verilecek cezalardır. Bu iki ceza arasında bazı farklılıklar vardır. Had cezalarının ne olduğu ve nasıl uygulanacağı İslam Hukuku'nca tam olarak bellidir. Ahirette uygulanacak cezalar ise genel olarak cehennemde yanmak şeklinde tasvir edilmiştir. Ancak bu kul ile Allah arasında olan bir durumdur. Allah dilerse kulunu affeder dilerse cezalandırır yada cezasını hafifletebilir veya ağırlaştırabilir. Burası Allah'a kalmış bir durumdur.

Şimdi gelelim zina yapmış bir kişiye uygulanacak olan cezalara. Zina suçu için de hem had cezası yani dünyada iken mahkeme tarafından verilmesi gereken cezalar belirlenmiştir, hem de ahirette çekilecek azap için en ağır suçlardan birisi olarak ifade edilmiştir. Hatta Kur'an'ın ayetlerinin tefsirlerinden anladığımız kadarıyla şirk ve adam öldürme suçlarından sonra en büyük günah zinadır.

Zinanın Dünyadaki Cezası / Had Cezası

Bütün günahlar için ahirette azaba uğratılma şeklinde cezalandırma Kur'an'da  ele alınmaktadır. Aynı şekilde zinanın da ahirette cezası bu şekilde azaba uğratılmak olacaktır.

Zinanın Ahiretteki Cezası

Zina için dünyada uygulanacak olan cezalar, bu haramı işleyen kişilerin durumuna göre değişmektedir.

İslam’ın ilk yıllarında dört şahitle zina yaptığı kesinleşen kadın ev hapsi ile, erkek ise sözlü olarak eziyete maruz bırakılması ile cezalandırılmaktaydılar. Bu durum Nisa Suresi 15-16. ayetlerde belirtilmektedir. Hükmü düzenleyen ayette geçen “Allah onlar için bir yol açıncaya kadar.” ifadesi bu durumun nihayi hüküm olmadığını, konuyla ilgili başka düzenlemelerinde geleceğinin haberciydi aslında. Daha sonra ayet ve sünnetteki uygulamalar ile bu cezalarda değişiklikler yapılmıştır.

Bu ilk uygulamanın ardından önce bekarın bekarla zinası için yüz sopa ve sürgün cezaları, dulun dulla zinası için de yüz sopa ve recm cezalarını belirleyen hadis gelmiştir. Daha sonra bekâr ve dul ayırımı yapılmadan zina eden kadın ve erkeğe yüz sopa vurulmasını emreden âyet nâzil olmuş (en-Nûr 24/2), son olarak Hz. Peygamber’in Mâiz’e recm uygulamasıyla evlilik yapmamış kişi için yüz sopa hükmü âyet gereği sürdürülmüş, evlilik yapmış olan için de recm cezası hükmü sünnetle yerleşmiştir.

Üstelik onun dünyada yüz celde/sopa olarak uygulanacak
ağır bir hukûkî cezası da vardır.
İtiraf, hâmilelik veya gözlemle sabit olacak zinâ işlemine verilecek
cezayı özel bölümünde inceleyeceğimiz için, burada uğratacağı
ilâhî azâbı bildiren hadîsler sunacağız.
Yüce Allah, zinâcıları Cehennem azâbına uğratacağını yukarıda
tercümesini sunduğumuz Furkan Sûresi’nin altmışsekizinci âyetinde
bildiriyor.
‐ Salât ve selâm üzerine olsun‐ Allah’ın Resûlü Hz. Muhammed
de zinânın uğratacağı azâbı şöyle açıklıyor:
“Cibrîl ve Mikâil beni Mukaddes Arz’a yükselttiler ve bana ‘yürü’ dediler.
Yürüdük. Ateş fırınları gibi ağzı dar, fakat altı geniş bir yere geldik.
İçinde çırılçıplak kadınlar ve erkekler vardı. Dipten ateşlenen bu fırında,
alevler alttan gelerek içindekileri yaklaşıp sardıkça onlar dışarıya fırlayacak
gibi yükseliyorlar, lavlar çekildikçe dibe yuvarlanıyorlardı. Sorduğumda
bana bunların zinâcı erkekler ve kadınlar olduğunu söylediler.”14
[“…Allah’ın zinâcılara öfkesi pek şiddetlidir.”
“Yedi kat gökler ve yedi tabaka yerler evli‐yaşlı zinâcıya la’net ederler.
Zinâcıların cinsel organlarından yayılacak pis koku Cehennemliklere bile
ızdırap verecektir.”]15

Bu site ZSK Web Danışmanlık tarafından hazırlanmıştır.