Last Updated:

Teşhircilik Haram mıdır?

Teşhircilik, cinsel tatmin amacı ile kişinin kendi vücudunu sergilemesi hatta cinsel organlarını göstermesidir. Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması nedeniyle kişiler gerçek kimliklerini gizleyerek özellikle internet üzerinden yayın yapabilmektedirler. Bu araçlar da teşhircilik gibi toplumun gözü önünde açıkça yapılamayan fiillerin, sanal ortamda yaygınlaşmasına olanak saklamış durumda. Bu gün internette bir çok insan kendi vücudunu sergilemekte, bazı insanlar bu şekilde para kazanmakta, bazıları da kendisini tatmin etmeye çalışmaktadır. Sırf bunun için kurulan bir çok internet sitesi de mevcuttur.

Teşhircilik hakkında bu genel bilgilerden sonra biz asıl konumuz olan İslam dini açısından teşhirciliği incelemeye çalışalım.  Dinimizin hem erkek hem de kadın için emrettiği örtünme kriterlerini düşündüğümüz zaman teşhirciliğin haram bir fiil olduğunu anlarız. Bu durumda teşhircilik cinsel içerikli haramlardan bir tanesidir.

Örtünme kurallarına göre erkeklerin göbek ve diz kapağı arasını, kadınların ise el, yüz ve ayaklar haricinde herhangi bir yerlerini açmaları haramdır. Teşhircilik işte tamda bu yasak olan yerlerin açılması ve sergilenmesi anlamına gelmektedir.

Nur suresinin 30 ayetinde erkeklere harama bakmaktan ve kendilerini sergilemekten sakınmaları emredilmiştir. 31. ayette ise kadınlara hitaben aynı öğütler verilmektedir. Bu ayetler şu şekildedir.

Mümin erkeklere bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve zinadan korumalarını söyle!Bu, onlar için en uygun olan davranıştır. Allah yaptıkları her şeyden hakkıyla haberdardır.  Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar (köleler), erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri veya henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklar dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için, ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah’a tövbe ediniz ki felaha eresiniz!" (Nur Suresi 30-31)

Bu ayetler açıkça teşhirciliği yasaklamıştır. Peygamberimiz de bu konuda çok hassas davranılmasını öğütlemiştir. Hatta insanın yalnızken bile çıplak kalmamaya dikkat etmesini, çünkü Allah'ın her yerde insanı gördüğüne ve Allah'ın kendisinden utanılmaya daha layık olduğuna dikkat çekmiştir. Konuyla ilgili Peygamberimize şöyle bir soru sorulmuştur:

"Ey Allah’ın Resûlü! Birimiz yalnız kaldığı zaman da (avret yerini örtmeli mi?)
Şöyle buyurdu:

Allah, insanlardan daha çok kendisinden utanılmaya lâyık olandır.

Başka bir hadislerinde de “Aman çıplaklıktan korununuz. (Böylece size refakat eden) meleklere karşı utanır olunuz ve (utanmanızla) onlara saygı gösteriniz.” buyurmuştur.

Cinsel Organlar Görülecek Şekilde Oturulmamalıdır.

Otururken de kişinin kapalı olması gereken yerlerinin açılmamasına dikkat edilmelidir. O dönemin kıyafetleri düşünüldüğünde insanların oturup kalkarken kolaylıkla üzerlerinin açılabileceği anlaşılmaktadır. Buna engel olmak için her bireyin dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle otururken cinsel bölgelerin ve açılmasının yasak olan yerlerin açılmamasına dikkat etmeyi peygamberimiz öğütlemektedir.

Allah’ın Resûlü, Amr b. Hazm’ı Necran’a gönderirken, ona verdiği yazılı talimatta şöyle buyurmuştur:

- …Kişi, cinsel organı açıktan ve dıştan görülürcesine kabaları üzerine çöküp ayaklarını dikerek oturmasın.

Başka bir defasında ise Peygamberimiz sahabilerin arasında otururken şöyle bir olay gerçekleşmiştir.

Ashâb‐ı Suffe’den olan Ebû Zür’a b. Abdurrahman (r.a) anlatıyor:

Allah Resulü aramıza gelip oturdu. Bu sırada benim uyluğum; (üreme organım ile diz aram) açıldı. Allah Resulü bana şöyle emir buyurdu:

‐ Üzerini ört. Sen uyluğun avret; örtülmesi gereken yer oldığını öğrenmedin mi?

Başka bir hadiste de Peygamberimiz “Uyluğunu gösterme. Diri veya ölü hiç kimsenin uyluğuna da bakma.” buyurmuşlardır.

Sonuç

Teşhircilik her ne  kadar cinsel tatmin amaçlı yapılan bir fiil olarak tanımlansa da İslam dininin genel tesettür kurallarına bakıldığında cinsel tatmin amacı gütmeyen çıplaklığın da haram olduğu anlaşılacaktır. Bu yüzden farklı şekillerde karşımıza çıkan çıplaklıkların da İslam dinine göre teşhircilik kategorisine gireceğini unutmayalım. Peki bunlar ne olabilir. Striptiz yapmak, transparan kıyafetler giymek, göğüsleri ve kalçaları belirginleştirici dar kıyafetler giymek (günümüzde yaygın şekilde kullanılan taytlar gibi) mayo ve bikini gibi plaj kıyafetleri ile halka açık alanlarda dolaşmak gibi durumları da teşhirciliğin içine dahil edebiliriz.