Last Updated:

Röntgencilik Haram mıdır?

Röntgencilik, başkalarının mahrem hallerini, cinsel ilişkilerini, bakılmasının yasak olduğu yerlerini gizli şekilde gözetlemek ve bir bakıma cinsel tatmine ulaşmaya çalışmak anlamına gelmektedir. Günümüzde teşhircilik, cinsel içerikli videolar, internet vb şekilleri ile zaten insanlar istemeseler bile bakmalarının yasak olduğu şeyleri görebiliyorlar. Bununla birlikte röntgenciliğin de yaygın bir aşırılık olduğu bilinen bir gerçektir. Peki röntgencilik yapmak İslam dinine göre haram mıdır.

Röntgenciliği birkaç farklı yönü ile ele almak mümkün. Özellikle de röntgencilik yapılınca harama girilecek konular açısından birkaç farklı yönüyle ele alınabilir. Çünkü röntgencilik bir çok yönüyle haram bir davranıştır. Şimdi bunları inceleyelim.

    1. İslam'da evlenilebilecek yani namahrem kişilerin belirli yerleri dışındaki uzuvlarına bakmayı yasaklamıştır. Erkeklerin diz kapağı ve göbek arasına, kadınların ise el, ayak ve yüz dışında kalan yerlerine bakmak haramdır. Röntgencilik de bu bakılması haram olan yerleri gözetleme olduğu için bu açıdan haramdır.
    1. Kur'an-ı Kerim'in Hucurat suresinde insanların gizli hallerinin araştırılması yasaklanmıştır. Röntgencilik ise insanların mahremi olan, çıplak hallerini, cinsel ilişki hallerini vb durumları gözlemek olduğu için içerisinde insanların gizli hallerini araştırma bulunmaktadır. Bu açıdan da röntgencilik haram bir fiil olmaktadır.
  1. Röntgencilik yapan bir kişi, şayet bulunmasının yasak olduğu bir mekanda -başkasının evi gibi- bulunursa bu durum da ayrıca bir haramdır. Çünkü Nur Suresi 27. ayette  “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan; size arzu edilerek izin verilmeden ve evin sakinlerine selam vermeden girmeyin. Düşünürseniz bu sizin için daha hayırlıdır.” buyurulmuş ve başkalarının evine izinsiz girmek yasaklanmıştır. Bu açıdan da röntgencilik ayrı bir haram olmuş oluyor.

Kapıyı çaldıktan sonra kapıda bekleyen bir kişiye dahi Peygamberimiz yan durmasını öğütlemiştir. Çünkü kapıya dönük duran kişi kapı açılınca ister istemez içeriyi görmüş olmaktadır. Peygamberimi bu kadarına dahi izin vermemiş, insanların mahrem hallerinin istemeyerek de olsa görülmesine müsade etmemiştir.

Peygamberimiz bir kişinin evinin içine bakmayı kesin ifadelerle yasaklamıştır. Kendisi bir gün demir bir tarakla saçını tararken adamın birinin evin bir açıklığından içeriye baktığını fark etmiş ve şöyle söylemiştir:
- Eğer senin baktığını (önceden) bilseydim bu tarağı gözüne saplardım. (Bilmiyor musun?) İzin almak ancak bakabilmek için kurallaştırıldı.

Röntgencilik Merakının Doğmasına Engel Olma

İnsan fıtratında var olan cinselliğe doğal olarak zaten meraklıdır. Özellikle ergenlik çağına gelen, ancak henüz cinsel konuları daha tam öğrenemeyen gençlerde cinsellik merakı olması gayet normaldir. İnsanların bu merakları gerektiği gibi giderilmelidir. Aksi takdirde röntgencilik gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

İhtiyaçların giderilmesi ile birlikte insanların hata yapmalarını önlemek için de tedbirler alınması gerekir. Bu tedbirler ailede anne babanın alacağı tedbirler ile başlayıp, kanunlar ile devletin alacağı tedbirlere kadar gitmektedir. Dinimiz de öncelikle bu tedbirlerin alınmasını ve nasıl tedbirler alınacağı konusuna değinmektedir.

Nur Suresi 58. ayette aile içinde mahremiyetin nasıl korunması gerektiği ele alınmaktadır. Bu ayette mealen şu şekildedir: "Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle ve hizmetçileriniz ile içinizden henüz bülûğa ermemiş çocuklarınız, odanıza girmek için şu üç vakitte sizden izin istesinler: Sabah namazından önce, öğle vakti istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve bir de yatsı namazından sonra. İşte bu üç vakit, mahremiyet vakitlerinizdir. Ama bunların dışında izinsiz girmelerinde ne sizin için ne de onlar için bir mahzur yoktur. Çünkü sizin birbirinizin yanına girip çıkmanız kaçınılmazdır. İşte Allah size âyetlerini böylece açıklar. Gerçekten Allah, âlim ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."

Kur'an-ı Kerim, gerçekçi bir şekilde bu konuda aile içinde nasıl önlem alınacağını bize göstermektedir. Peygamberimiz de aile içerisinde hasta ve bakıma muhtaç olan kişilerin yanına dahi izinle girilmesi gerektiğini belirtmektedir. Konuyla ilgili peygamberimize bir sahabi şunları sormuştur:

‐ Yâ Resûlallah! Annemin yanına girerken de müsade isteyeyim mi?
‐ Evet, iste.
‐ Ben evde onunla beraberim.
‐ Olsun, izin iste.
‐ İyi ama Ya Resûlallah! Onun hizmetini ben yapıyorum.
‐ Anneni çıplak görmeyi arzu eder misin?
‐ Hayır, etmem Ya Resûlallah!
‐ O halde yanına girmek için izin iste.

Görüldüğü gibi kim olursa olsun bu kondu hassas davranılması gerektiğine işaret edilmiştir. Böylece bazı hastalıklar oluşmaya başlamadan önce önlem alınmış olmaktadır.