Last Updated:

Kıyafet ve Makyajın Cinselliğe Etkisi

İnsanı eşi için cazip hale getirecek bir sürü unsur var. Karı koca arasında cinsel tatmin için İslam'ın koyduğu kriterler de vardır. Bunların en önemlilerinden ikisi de, kişinin kendini güzel ve bakımlı şekilde gösterecek kıyafet ve makyaj yani süslenmek ve güzel kokulardır. Herkes bilir ki kötü kokan birisinin yanında durmak bile istemeyiz. Eşimiz de buna dahildir. Cinsel ilişkide ise bu durum çok daha farklı bir boyut kazanır. Çünkü yakınlık her zamankinden çok daha fazladır. Şimdi kıyafet ve makyaj açısından dinimizin koyduğu kriterlere bir bakalım.

Süslenmek

İnsanın yerine göre bakımlı olması ve süslenmesi dinimizin emirlerinden birisidir. Ancak buradaki çizgiler çok önemlidir. Süslenmek Allah’ın vermiş olduğu bedeni değiştirecek kadar ileri seviyeye taşınmamalıdır. Ayrıca nerede ve kim için süslendiğimiz de çok önemlidir.

Araf Suresi 27. ayette örtünmekten bahsedilmektedir. Güzel görünmek için giyinme duygusu verildiğinden ve bunu sağlayacak giysileri ve giysileri yapacak maddelerin birer ihsan olarak verildiğinden bahsedilmektedir. Hz. Adem babamız ve Havva annemizin de cennetten çıkarılmaları elbiselerinden soyunmaları gibi bir duruma bağlanmıştır. Bu durumda örtünmek ve bunu güzel bir şekilde yaparak süslenmek yani kıyafet ve makyaj ilahi bir emirdir ve her mü’min bundan sorumludur.

Peygamber Efendimiz de “Elbisenizi yıkayınız, saçlarınızı düzeltiniz, dişlerinizi misvaklayınız, tertemiz olmaya ve güzelleşmeye çalışınız. Çünkü tarihi dönemlerde İsrailoğullarının bazılar böyle yapmadıkları için kadınlarından bir kısmı zinaya düşmüşlerdir.” buyurmuşlardır. Bu hadis göstermektedir ki insanların kişisel temizlik ve bakımları eşleri ile olan münasebetine özellikle de cinsel hayatlarına son derece etki etmektedirler. Eşlerin cinsellik ihtiyaçlarını başkaları ile giderme arayışına yani zina etmelerine sebebiyet verebilecek derecede önemlidir ve son derece hassasiyet gösterilmesi gereken bir konudur.

Kıyafetlerin güzelliğinin insanlar üzerinde etkili olduğu bir gerçektir ki günümüzde moda sektörünün bu denli büyümesi ve önemli bir sektör haline gelmesi de bunu göstermektedir. Giyinmenin cinsellikle de yakından ilgili olduğu da bir gerçektir. Cinsel içerikli moda sektörü de bu yüzden çok gelişmektedir.

Dinimiz de cinsellik ve kıyafet arasındaki bu bağı kabul etmektedir. Bu yüzden bu konuda ciddi ölçüler koyulmuştur. Özellikle kadının kocası yanında süslenmesi güzel giyinmesi tavsiye edilirken, yabancı erkeklerin yanında cinselliği çağrıştıracak şekilde transparan ve dar kıyafetleri yasaklamıştır.

Eşlerin kendi aralarındaki giyinmelerinde ise amaç tesettür olmayacağına göre buradaki amaç cinsellik ve eşlerin birbirine güzel görünerek yakınlaşmayı sağlamaktır. Burada süslenme daha çok kadınlar üzerinden ele alınmaktadır. Çünkü erkeklerin takı ve süslenmelerinde bazı sınırlar varken, kadınlarda hiçbir sınırlama yoktur. Erkeklerde ipek ve altın yasaktır. Kadınlarda ise konuyla ilgili hiçbir sınırlama yoktur.  Ayrıca kadının zinet eşyaları ihtiyaç olarak değerlendirilerek zekata tabi tutulmamış, erkeğinkiler ise zekata tabi tutulmuştur. Bu durumda kadınların süslenmeye daha fazla önem vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 

Kadınlara helal olan bu eşyaları yabancılara karşı ve mahrem olmayan baba kardeş dayı amca gibi erkeklere karşı kullanamayacaklarına göre kocalarının yanında kullanacaklardır. Zaten kadınların kocalarına karşı süslenmeleri vaciptir.

Kadın kocası için süslenmezse koca bu konuda uyarabilir, ruhsal yönden kısmen baskı altına alınabilir.

Kadınların fıtratında zaten süslenme arzusu vardır. Bu yüzden süslenmeleri doğaldır. Ancak bu arzunun nasıl ve nerede kullanılması gerektiği daha küçük yaşlarda öğretilmelidir. Ayrıca bu duygu baskı altına alınmaya çalışılmamalıdır. Mahrem kişilerin ve kocanın yanında süslenmesi öğütlenmeli, helal kişilerin yanında süslenmesi ayıplanmamalı hatta teşvik edilmelidir. Aksi halde kadın, yabancıların yanında süslenerek bu ihtiyacını gidermeye çalışacaktır.

Peygamberimiz zamanında bu işi meslek haline getiren bir kadın vardır. Günümüzün kuaförleri gibi yada kadın güzellik uzmanları gibi kadınları kocaları için süsleyen bir kadın, gelip peygamberimize bu işi yapıp yapamayacağını sorar. Peygamberimiz de ona “kadınları kocaları için süsle.” şeklinde cevap vermiştir.

Koca için süslenmeyi teşvik eden peygamberimiz başkaları için süslenen kadın için de şunları söylemiştir. “Kocasının dışındakiler için süslenen kadın, kıyamet gününde nuru olmayan bir karanlık gibi olacaktır.”

Makyaj

Kadının kocası için giysi ve takı ile süslenmesinde sınır olmadığı gibi, makyaj yaparak süslenmesinde de bir sınır yoktur.

Peki dinen makyaj ile ilgili bir kriter var mı? Evet bu konuda, sürüldüğü zaman iz bırakan kokulara kadınlar için izin verilmiş olması, makyaj yapmanın da sakıncasız olduğunu göstermektedir.

Bu konudaki yasaklar insanın yaratılış şeklinde değişikliğe sebep olacak kadar ileri olan uygulamalardır. Mesela kaş aldırmak, diş inceltmek, dövme yaptırmak, peruk takmak, tırnak uzatmak kişinin kendi yaratılış şeklinde bazı değişikliklere sebep olmaktadır. Bu yüzden caiz değildir. Ancak bunun gibi uygulamalarda da kişinin görünüşünde normalden daha ileri bir bozukluk var ve bunu düzeltmek için yaptırıyorsa bu durumda sakınca yoktur. Mesela estetik ameliyatlardan bir kısmı normal olan görüntüyü değiştirmek için yapılırken, bir kısmı tıbbi bir zaruret yada görünüşte aşırı bozukluk sebebiyle yapılmaktadır. Bunları birbirinden ayırmak gerekir.

Zaruret olmadan bu tarz işlemlerin yapılması haramdır. Bu konuda Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Allah’ın yarattığını değiştirerek dövme yapanlara ve yaptıranlara, kaş alanlara ve aldıranlara, güzelleşmek için dişlerini birbirinden ayıran ve inceltenlere Allah lânet etsin.

Başka bir hadiste de şunları söylemiştir: “Saçı saça ilâve edene ve ettirene, dövme yapana ve yaptırana da Allah lâ’net etsin; rahmetinden uzaklaştırsın.

Burada kadının bekar yada dul iken namahrem erkekler yokken evinde yapabileceği süslenme ile kocası için cinsel hayatını renklendirmek için süslenmesi birbirinden ayırmak gerekir. Bu iki süslenmenin ikisi de helaldir. Burada cinsel amaçlı süslenme elbette daha etkileyici olmalıdır.

Kocanın yanında cinsellik için süslenme ile ilgili hadisler de vardır.  Eşleri peygamberimiz ile birlikte yatarken, iç giysilerini kısmen çıkarmış olarak yatmışlardır. Bu durum kadının kocası için daha cazip hale getirecek her türlü süslenme ve dekolte kıyafetin helal olduğunu göstermektedir.

Peygamberimiz bir defasında Hz. Aişe annemiz soyunuk olduğu için Cebrail’in yanına girmediğini açıklamıştır. Bu durumda yine kocanın yanında kadının soyunuk olarak bulunabileceğini göstermektedir.