Last Updated:

Kadın ve Erkeğin Tokalaşması Haram mıdır?

Sosyal hayatta kadın erkek beraberliği artık hayatın her alanında yaşanmaktadır. Bu durum günümüzün en doğal hallerinden birisi haline gelmiş ve İslam toplumları da dahil tüm dünya tarafından da kabul edilir hale gelmiştir. Kadın ve erkeğin bir ortamda beraber olmalarının caiz olup olmadığını Kadın ve Erkeğin Baş Başa Kalması Haram mıdır? başlıklı yazımızda ayrıntılı olarak ele aldık. Şimdi ise kadın ve erkeğin fiziksel temasının haram olup olmadığını tokalaşma özelinde anlatmaya çalışacağız.

Genel olarak kadın ve erkeğin fiziksel temasını yasaklamaktadır. Hatta Şafii mezhebine göre kadın ve erkeğin fiziksel teması abdesti bozan unsurlardan biridir. Bu durum daha çok kadın ve erkeğin birbirine karşı olan cazibesinden ve cinsel çekiciliğinden kaynaklanmaktadır. Fiziksel temasın yasaklanması ile daha ileri gayr-i meşru ilişkiler yasaklanmış olmaktadır.

Burada fiziksel temastan kastımız sadece tokalaşmak değildir. Hatta tokalaşmak özel olarak ele alınacaktır. Tokalaşmak dışındaki fiziksel temaslardan bahsediyoruz. Mesela günümüzde oldukça yaygın hale gelen bir kadın ve erkeğin dans etmesi gibi fiziksel yakınlaşmalar ve temaslar kesinlikle haramdır. Çünkü  dokunma duygusunun insanı etkilediği bir gerçektir. Bu yüzden de yabancı kişilerin fiziksel teması da kişilerde cinsel dürtülerin harekete geçmesine sebep olabilecek fiillerdendir.

Hangi Fiziksel Temaslar Haramdır?

Aslında burada kesin şekilde haram diyebileceğimiz fiziksel temasların vasfını ile belirlemekte fayda var. Bu konuda Peygamberimiz “Eller de zinâ eder. Ellerin zinâsı şehvetle tutmaktır.” buyurmuşlardır.

Bu hadisten anlaşıldığı üzere haram olan temas şekli kişinin şehvet duygusu ile birlikte olandır. Bu duygulardan arındırılmış olan fiziksel temasların doğrudan haram olduğunu söylemek doğru değildir.

Artık cinsellikten uzaklaşmış yaşlı kişilerin de fiziksel temasları bu bağlamda haram olan fiziksel temasın dışına çıkmış olmaktadır. Bu yaşlı kişilerin kendi aralarında yada genç bir kişi ile bu şekilde yaşlı kişinin temaslarında bir sakınca yoktur.

Kadın ve Erkeğin Tokalaşması Haram mıdır?

Burada tokalaşmak günlük hayatta karşılaşıldığı zaman kadın ve erkeğin el sıkışması kastedilmektedir. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, Peygamberimizin kadınların elini tutarak anlaşma yaptığı, kadınların kendisinin elini tutarak problemlerini arzettiğini ve Peygamberimizin de elini çekmediğini iddia etmektedirler.

Bununla birlikte tokalaşmada cinsel arzuların uyanıp uyanmadığı gibi subjektif bir duyguya bakılarak hüküm verilmesi gerektiğini iddia edenler de vardır. Ancak bu şekilde subjektif bir duygu üzerine herkesi bağlayıcı bir hüküm belirtmek mümkün değildir.

Gelelim neticeye. Birbirine nikah düşen bir kadın ve erkeğin birbiri ile tokalaşması caiz değildir. Yukarıda anlattığımız fiziksel temastan bir farkı yoktur. Bu konuda Peygamberimizin kadınların elini tuttuğunu iddia eden kaynaklara muhahif, Nesai ve İbn Mace'de geçen bir hadis vardır. Bu hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. "Ben kadınlarla tokalaşmam. Benim yüz kadına söylediğim söz, bir kadına söylediğim söz gibidir."

Ayrıca Buhari ve İbn Mace'de geçen başka bir hadiste Hz. Aişe şunları söylemektedir. Allah Rasulü'nün eli kesinlikle yabancı kadınların eline değmedi.

Bu hadislerde Peygamberimiz ölçüyü belirlemiş olmaktadır. Buna göre yabancı yani birbirine nikah düşen kadın ve erkeğin tokalaşması caiz değildir.

Büyüklerin Elini Öpmek Caiz midir?

Büyüklerin elini öpmek kültürümüzün gereklerinden bir tanesidir. Bayramlar gibi özel zamanlarda uzun bir aradan sonra görüşmek gibi durumlarda genellikle küçükler büyüklerin elini öperler. Tamamen cinsellikte uzaklaşacak yaşa gelmiş olan yaşlıların elini öpmekte bir mahzur yoktur.