Last Updated:

İslam'da İlk Namaz

Çok geçmeden Cibril-i Emîn gelmiş, Allah Resûlü’ne abdest ve namazı talim ediyordu. Habîb-i Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Mekke’nin üst taraflarına gittiği bir sırada vahyin emin elçisi Cibril yanında belirivermişti. Vadinin
bir kenarında ayağıyla yeri eşeliyordu. Çok geçmeden buradan
bir pınar fışkırıverdi. Çıkan sudan, önce Cibril abdest aldı. Bu
sırada Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), abdestin nasıl alındığını öğrenmek için Cibril’i seyrediyordu. Arkasından O da,
Cibril’in gösterdiği şekilde abdest aldı. Sıra namaza gelmişti;
önce Cibril, ardından da Efendiler Efendisi namaz kıldı.
Efendiler Efendisi, hane-i saadetlerine dönerek abdest
ve namazı ilk olarak Hz. Hatice validemize öğretti. Aynen
Cibril’in gösterdiği gibi önce kendisi abdest alıyor ve ardından
da onun almasını istiyordu. Abdest işi tamamlandıktan sonra
da, yine talim edildiği şekilde namazı anlatmaya başladı. Namazın da nasıl kılınacağı tebeyyün edince, birlikte ilk namazlarını kıldılar.