Last Updated:

İslam'da Çıplaklığın Sınırları ve Haramlığı

İslam dininin ortaya koymuş olduğu tesettür kuralları gereği çıplaklık başlı başına bir haramdır. Bununla birlikte çıplaklık diğer cinsel haramların da başlıca kaynağıdır. Çünkü, çıplaklık ve çıplak kişilerin görülmesi insanlardaki cinselliği tahrik etmekte, başta zina olmak üzere gay ilişkilerin, lezbiyenliğin, teşhirciliğin sebepleri arasındadır. Belki de insanların mastürbasyon bağımlısı olmalarının da temel sebebi çıplaklıktır.

Çıplaklık bir taraftan da insanoğlunun işlemiş olduğu ilk günahtır. Adem babamız ve Havva anamız daha cennetten çıkarılmadan önce bu zelleye düşmüşlerdir. Araf suresi 27. ayette bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. "Ey Âdem’in evlatları! Şeytan, edep yerlerini açığa çıkarmak için, annenizle babanızı -üzerlerindeki takvâ elbiselerini çıkarttırmak sûretiyle- cennetten uzaklaştırdığı gibi, sakın sizi de belaya uğratmasın. Çünkü o da, askerleri de sizin kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden sizi görürler. Doğrusu Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları yapmışızdır."

Peki çıplaklık ile kast ettiğimiz nedir? Çıplaklık, İslâm Dini’nin, diğer insanların bakışlarından örtülerek korunmasını emrettiği organların örtülmemesi ve sergilenmesidir. Peki bu tür çıplaklık hakkında İslam ne diyor. Çıplaklık haram mıdır? Herkes için çıplaklığın ölçüsü aynı mıdır?

Öncelikle çıplaklığın kişiden kişiye değişmesi ile konuya başlayalım. Burada temel olarak beş farklı durumdan bahsetmek gerekir. Öncelikle erkek ve kadının durumunun tesettür açısından farklı olmasıdır. İkincisi ise kadınların yanlarında bulunan 4 farklı zümreye karşı tesettürlerinin farklı olmasıdır. İlk olarak erkekler ile başlayalım.

Erkeklerde Çıplaklık

Erkeklerde örtülü olması gereken yerler göbek ve diz kapağı arasıdır. Bu bölgenin açılması ve açan birisine bakılması haramdır. Bakan kişinin erkek yada bayan olması fark etmez. Nur Suresi 30. ayet bu konuya işaret etmektedir. Peygamberimiz de bu ayeti açıklayıcı nitelikte olan şu sözleri söylemiştir: “Mü’min erkeğin avreti (örtülmesi farz olan yerleri) göbekle diz kapakları arasıdır.” Bu hadis ile erkeklerin kapalı olması gereken yerleri net olarak açıklığa kavuşmuş olmaktadır.

Bu durumda ergenlik çağına ermiş olan bir erkek, annesi ve kız kardeşi dahil evlendiği zaman karısı hariç hiç kimsenin yanında diz ve göbek arasını açıp gösteremez. Burada tıbbi zorunluluklar gibi durumlar düşünüldüğünde mecburi durumların haram olmayacağını da belirtmekte fayda var. Haram olduğu gerekçesi ile doktorun görmesine de müsaade etmeyerek bir hastalığın tedavisine engel olmak doğru değildir. Dinimiz bunun gibi zorunlu durumlara müsaade etmiştir.

Kadınlarda Çıplaklık

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi çıplaklığın ölçüsünün muhataba göre de değiştiğini anlamış olduk. Kadınların ise çıplaklık ölçülerinde dört farklı muhataba göre dört farklı tesettür yada çıplaklık ölçüsü vardır. Bunlar Müslüman olan kadınlar yanındaki tesettür, Müslüman olmayan kadınlar yanındaki tesettür, yabancı erkekler yanındaki tesettür ve evlenilmesi haram olan erkekler yanındaki tesettürdür. Bu maddelere bir de kocasının yanında tesettür eklenebilir. Şimdi bu durumlara tek tek inceleyelim.

  1. Müslüman Kadınlara Karşı Tesettür

Müslüman bir kadın, başka Müslüman kadınların yanında göbek ve diz kapağı arasını açamaz. Bu bölgenin açılması ve gösterilmesi haramdır. Bu durumda günümüzde plaj modası haline gelen bikiniler, mayolar ve benzeri kıyafetleri giyinmek sadece erkeklere karşı değil yanımızda bulunan Müslüman kadınlara karşı da haram olmuş olmaktadır.

2. Müslüman Olmayan Kadınlar Yanında Tesettür

Bu madde aslında müslüman olduğu halde ahlaki zaafları olan, zina yaptığı yada lezbiyen ilişkileri olduğu bilinen kadınlar için de geçerlidir. Yani kişin Müslüman olup olmadığı ile birlikte ahlaki anlayış ve durumuna bakılması gerekmektedir. Gelelim bu kadınların yanındaki tesettüre. Bu kadınların yanında sanki yabancı bir erkeğin yanındaymış gibi tesettüre dikkat edilmesi gerekmektedir. El, ayaklar ve yüz dışında vücudun herhangi bir yerinin açılmaması gerekmektedir. Çünkü Müslüman olmayan bir kişinin İslami kurallara uygun davranması beklenemez. Ayrıca zina yapan yada lezbiyen ilişkileri olan kişilerin ahlaki durumu zaten anlaşılmış olmaktadır. Bu kişiler yanlarında bulunan kişileri de etkileyebilir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekmektedir.

3. Evlenilmesi Haram Olan Erkekler Yanında Tesettür

Kadınların asla evlenemeyecekleri baba, kardeş, amca, dayı, yeğenler, kayın peder, süt kardeş gibi mahrem kişiler yanındaki tesettürü ise göbek ve diz kapakları arası ile beraber karın ve sırt bölgeleridir. Bu sınırları daha iyi koruyabilmek için ayak bileklerinin bir karış kadar üstü, dirseklerin yarısından yukarısı ve omuzlardan aşağısı şeklinde özet şekilde sınırlar belirlenebilir.

4. Diğer Erkeklerin Yanında Tesettür

Kadınların, evlenebilecekleri Müslüman erkekler ve evlenmelerinin yasak olduğu gayr-i müslim erkeklerin yanındaki tesettürleri ise el, yüz ve ayaklar dışında kalan tüm organlardır. Saçlar dahil saymış olduğumuz üç uzvun dışındaki tüm vücudun örtülü olması gerekmektedir.

5. Kocanın Yanında Tesettür

Eşlerin birbirine haram olan bir yerleri yoktur. Bu yüzden kadın, kocasının yanında; kocanın da karısının yanında çıplak bulunması haram değildir.

Zorunlu Durumlar

İslam dini, kolaylık dinidir. Koymuş olduğu kurallar içinde bulunulan şartlara ve kişilere göre belli noktalara kadar esnetilebilir ve bu esnekliklerin de kuralları belirlenmiştir. Sağlık problemleri ile doktor muayenesi gibi durumlarda tesettür de esnetilebilecek kurallardan birisidir.

Ancak şunu da unutmamak gerekir ki dinimizin izin verdiği konularda da pervasızca davranmamak gerekir. Öncelikle kadın hastalar, kadın doktor; erkek hastalar da erkek doktor araştırmalıdırlar. Aranılan özelliklerde doktor bulunamadığı takdirde doktor yanında kişinin örtmesinin zorunlu olduğu yerlerini açması haram değildir.

İnsanın Tek Başına İken Çıplak Kalması Haram mıdır?

Yukarıda anlattıklarımızdan da anlaşılacağı üzere tesettür tamamen muhataplara göre şekillenmektedir. Karşıdaki kişinin görmesinin haram olduğu yerleri örtmeye tesettür diyoruz. Peki kişi kendi başına kaldığı zaman çıplak dolaşabilir mi?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; kişi tek başına iken çıplak kalsa bu haram değildir. Ancak kişinin kendine karşı, kendini her yerde gören Allah'a ve Allah'ın görevlendirmiş olduğu, her zaman insanın yanında bulunan meleklere karşı saygısı düşünüldüğünde yalnızken de çıplak kalmamasının daha doğru olduğu anlaşılır. Bu konuda Peygamberimi şöyle buyurmuştur. “Çıplaklıktan sakının. Zira Allah, kendisinden utanılmaya bütün insanlardan daha layıktır.”

Başka bir hadiste de şöyle buyurmuşlardır. “Aman çıplaklıktan korunun. Çünkü yanınızda, ancak tuvalette olduğunuz ve bir de cinsel ilişkide bulunduğunuz zaman sizden ayrılan melekler vardır. Onlara karşı utançlı olunuz. Böylece onlara saygı gösteriniz.”

Peygamberimiz, banyoda yıkanırken bile tamamen çıplak yıkanmamayı tavsiye etmiştir. “Allah utanmayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz yıkandığı zaman açıkta yıkanmayıp bir şeyle örtünsün."

Kişinin kendi başına iken bu tavsiyelere uyması yada uymaması kişinin takva açısından da durumunu yansıtabilir. Çünkü haram olmayan ama kaçınılması tavsiye edilen fiillerden uzak durmak takvanın derecesini yükseltir.

Burada İslam'a göre elbisenin nasıl olması gerektiğine de değinmek istiyoruz. Ancak konuyu çok uzatarak sıkıcı hale gelmemesi için bunu başka bir yazı olarak ele almak daha doğru olacak. İslam'a göre kıyafetler konulu yazımızda görüşmek üzere.