Last Updated:

Hayvanlarla Cinsel İlişki Haram mıdır?

İslam dinine göre cinsel haramları ayrıntılı olarak ele almaya devam ediyoruz. Bu haramlardan bir tanesi de hayvanlar ile cinsel ilişkiye girmektir.

Her varlığın bir yaratılış amacı vardır ve bu yaratılış amacına uygun olarak kullanılması gerekmektedir. Allah bu sorumluluğu insana yüklemiştir. İnsanın her bir nesneyi amacına uygun olarak kullanması gerekmektedir. Bu konuda Buhari'de geçen bir hadiste Peygamberimiz şunları söylemiştir: Bir adam ineğini sürmektedir. Bir ara ineğin sırtına binerek dehlemeye başlar. inek de sahiine:

- Biz binilmek için yaratılmadık, tarımda kullanılmak için yaratıldık.

demiştir. Bir mecaz olarak yada hakikat olarak anlaşılabilecek bu hadis bize her şeyi amacına uygun olarak kullanmamız gerektiğini anlatmaktadır.

Hayvanlar da insanların istifadesine sunulmuş varlıklardın ancak cinsel olarak yararlanılacak varlıklar olarak yaratılmamışlardır.

Hayvanlar ile cinsel ilişkiye girmek, İslam alimleri tarafından Müminun Suresinin 5-7. ayetlerinde kişinin eşi ve cariyesi dışında yaşayacağı cinsel ilişkileri yasaklanmasına kapsamında haram olarak değerlendirilmiştir. Bu ayet geniş çerçevesi ile İslam dinindeki cinsel haramları ele almış olmaktadır. Bu ayete göre insan sadece eşleri ve cariyeleri ile ilişkiye girebilir. Hayvanlar insanlara partner olması için yaratılmamıştır ve böyle bir ilişki yasaklanmıştır.

Hayvanlar ile cinsel ilişki erkekler tarafından yaşanabileceği gibi kadınlar tarafından da yaşanabilecek bir haramdır. Bu fiilin haram oluşu Peygamberimiz tarafından da açıkça belirtilmiştir:

- Dört sınıf insan var ki bunlar sabah akşam Allah'ın azap öfkesi içindedirler.

Peygamberimizin bu sözünü duyan sahabiler sorarlar.

- Bunlar kimlerdir Ya Rasulallah?

Peygamberimiz de cevap verir:

- Onlar

  1. Kadınlara benzemek isteyen erkekler,
  2. Erkeklere benzemek isteyen kadınlar,
  3. Homoseksüeller / Eşcinseller
  4. Hayvanlar ile cinsel ilişkiye giren kişilerdir.

Dinimiz at ile eşeğin bile çiftleştirilmesini yasaklamıştır. Çünkü yaratılış düzenine aykırı bir fiildir. Böyle bir ilişki bile yasak iken insanın bir hayvanla cinsel ilişkiye girmesinin haram olması gayet tabii bir durumdur.

İslam dinine göre cinsel haramlardan birisi olan Hayvanlarla sex konusunu ele almış olduk. Konuyla ilgili topluluğa soru sormak için tıklayınız.