Last Updated:

Cinsel Hayatın Mahremiyeti ve Sırların Korunması

Bu yazıya kaç puan verirsiniz?
[ratings]

Cinsel hayatta tatmin için dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi de mahremiyettir. Çünkü cinsel hayatın mahremiyeti, tatmin olabilmenin temellerinden birisidir. Yani eşlerin sadece kendi arasında gerkçekleşmesi ve bu sırrı başka hiç kimsenin bilmemesidir. Bu mahremiyet, kişilerin kendini özel hissetmesini ve cinsel olarak da gizemli olmasını hissettirir. Bu mahremiyeti sağlayabilmek ve koruyabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. İşte cinsel hayatın mahremiyeti şartları;

Şer’i Mesken

Cinsel hayatın mahremiyetini koruyabilmek için, öncelikle şer’î bir mesken edinilmelidir. Diğer bütün insanlar bu meskenin mahremiyetine saygı göstermek zorundadır. Bu konuda Nur Suresi 27. ayette şöyle buyurulmaktadır.  “Ey Mü’minler! Kendi evlerinizden başka evlere, sahiplerinden izin almadan ve onlara selâm vermeden girmeyin. Düşünürseniz böylesi bir görgü kuralını uygulamanın sizin için hayırlı olduğunu anlarsınız.”

Peki Şer’î mesken nedir?

Şer’î mesken, kocanın karısı için hazırlaması vâcib olan bir konuttur. Bu konutun ölçüleri ise kişilerin hayat standartlarına göre farklı olabilir. Zengin koca için şer’î mesken müstakil/bağımsız bir evdir. Orta halli koca için ise en az bir odalı olup, mutfağı ve tuvaleti‐banyosu bağımsız bir dâiredir.

Yaratılışındaki utanma duygusunu koruyarak yozlaşmamış ve özellikle İslâm terbiyesi almış olan erkek ve kadın, haya sahibidir ve utanır. Ana‐baba gibi yakın akraba ile de olsa bağımsızlığı olmayan iç içeli meskenlerde, bir arada yaşanılması halinde gerektiği zaman ve arzu edildiği biçimde davranılamaması ve cinsel yaşamlarının bilineceği endişesi, erkeği de kadını da bunalıma düşürebilir. Yıkanma ve örtünme gibi dînî ölçülerin ihlâline de sebebiyet verebilecek böyle bir ortamdan korunulması ve tarifi yapılan şer’î bir mesken edinilmesi gereklidir.

Bu sebeble bütün imkânlar kullanılmalı; müstakil bir evde veya dâirede ya da bağımsızca bir yerde oturulmalıdır ki cinsel hayat ortamı oluşmuş olsun.

Cinselliği de içine alan mutluluk ortamı şer’î meskende oluşabileceği içindir ki, kadın ancak şer’î meskenin hazırlanmasından sonra kadınlık görevleri ile mükellef tutulabilir.

Sırları Korumak

Eşler için en önemli kriterlerden birisi cinsel hayatlarında yaşadıklarının gizli kalmasıdır. Bu bilgi sadece iki kişi arasında sır olarak kalmalı ve bu gizemli birliktelik ile eşler daha mutlu olmalıdır. Başka bir deyişle bu konuda eşler birbirine güvenmeli ve ilişki bu güven içerisinde yürümelidir. Konuyla ilgil Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Cinsel ilişki halindeki davranışlar, eşlere bırakılmış bir emanettir. Açıklanması en büyük hıyanettir.” Ayrıca bu ihaneti işleyen eşleri, erkek ve dişi şeytanlara benzetmişlerdir.

Eşlerin her biri cinsel hayatın sırlarını korumakla vazifeli olmakla beraber, erkek daha duyarlı davranarak eşine güvence vermelidir. Çünkü cinsel davranışların açığa vurulacağı endişesi ve korkusu, kadınların cinsel davranışlarını kısıtlamakta, tatmine erememek bir tarafa, daha da donuklaşmalarına sebep olmaktadır. Yaradılışlarındaki utanma duygusunu yitirmemiş kadınlardaki bu duygu inceliği sebebiyledir ki Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur: Kıyâmet Günü Allah katında insanların en şerlilerinden biri de, kendisi karısıyla, karısı da kendisiyle sevişip ilişkide bulunduktan sonra, karısının sırrını (cinsel davranış özelliklerini) açığa vuran adamdır.